DANH SÁCH CHÍNH THỨC LỚP 1A - NGUỒN ; TRƯỜNG ĐH LUẬT

Go down

DANH SÁCH CHÍNH THỨC LỚP 1A - NGUỒN ; TRƯỜNG ĐH LUẬT

Bài gửi  bathieu1967 on Wed 07 Sep 2011, 1:35 pm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 1A MAI LINH

 1. STT MSSV Họ và tên lót Tên Ngày sinh Ghi chú
  1 1135000142 Phạm Thị Thúy An 06/10/1988
  2 1135000143 Hà Thị Vân Anh 01/05/1985
  3 1135000144 Hoàng Anh 12/03/1973
  4 1135000145 Huỳnh Tú Anh 21/05/1987
  5 1135000146 Lương Phương Anh 19/10/1979
  6 1135000148 Mai Thị Hoàng Anh 20/02/1990
  7 1135000149 Nguyễn Ngọc Phương Anh 03/01/1989
  8 1135000150 Nguyễn Thị Hoàng Anh 28/08/1990
  9 1135000151 Phan Châu Ngọc Anh 29/08/1989
  10 1135000152 Phan Tuấn Anh 14/07/1989
  11 1135000153 Trầm Tuấn Anh 20/07/1976
  12 1135000154 Trần Ngọc Vân Anh 29/11/1984
  13 1135000155 Nguyễn Xuân Anh 10/10/1985
  14 1135000156 Lê Văn Bảo 01/06/1979
  15 1135000157 Nguyễn Hoài Bảo 19/12/1989
  16 1135000158 Nguyễn Thị Thanh Bạch 22/11/1991
  17 1135000160 Nguyễn Thị Thanh Bình 30/10/1981
  18 1135000161 Phạm Đức BÌnh 23/10/1983
  19 1135000162 Nguyễn Thị Trương Ca 07/11/1988
  20 1135000163 Nguyễn Chí Cang 06/02/1987
  21 1135000164 Hồ Mỹ Cảnh 24/06/1991
  22 1135000165 Trần Văn Cảnh 04/05/1986
  23 1135000166 Lê Ngọc Chánh 12/09/1981
  24 1135000167 Nguyễn Ngọc Châu 09/01/1983
  25 1135000169 Võ Thiện Châu 15/07/1992
  26 1135000171 Đinh Xuân Chinh 21/05/1992
  27 1135000172 Nguyễn Văn Chinh 02/09/1982
  28 1135000173 Nguyễn Thị Chuyên 10/10/1987
  29 1135000175 Trần Thị Minh Cúc 01/06/1989
  30 1135000176 Đào Quốc Cường 11/02/1985
  31 1135000178 Nguyễn Huỳnh Cường 24/10/1984
  32 1135000179 Phạm Quốc Cường 31/08/1984
  33 1135000180 Đoàn Nguyễn Quyên Di 03/01/1983
  34 1135000181 Trịnh Đình Duẩn 09/01/1982
  35 1135000182 Đỗ Thị Thùy Dung 22/04/1991
  36 1135000183 Phạm Thị Xuân Dung 09/03/1972
  37 1135000184 Trần Ngọc Dung 20/10/1988
  38 1135000185 Đặng Thị Ngọc Duyên 01/09/1987
  39 1135000186 Đoàn Minh Dũng 20/10/1984
  40 1135000188 Phan Thanh Dũng 29/07/1988
  41 1135000189 Phan Tiến Dũng 14/05/1981
  42 1135000190 Tôn Thất Minh Dũng 20/08/1981
  43 1135000191 Trần Trung Dũng 29/12/1990
  44 1135000192 Từ Quốc Dũng 08/08/1981
  45 1135000193 Võ văn Dưỡng 25/08/1987
  46 1135000194 Ngô Phạm Tiến Đạt 04/10/1988
  47 1135000195 Nguyễn Quốc Đạt 15/09/1976
  48 1135000196 Nguyễn Tiến Đạt 25/06/1988
  49 1135000197 Nguyễn Văn Đạt 28/04/1985
  50 1135000199 Hoàng Minh Đức 11/08/1975
  51 1135000200 Nguyễn Phúc Đức 01/04/1980
  52 1135000201 Trần Mạnh Đức 06/08/1991
  53 1135000202 Vũ Minh Đức 14/11/1986
  54 1135000203 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 27/12/1988
  55 1135000204 Hoàng Văn Hà 06/12/1970
  56 1135000205 Lê Thị Hà 10/12/1986
  57 1135000206 Lê Thị Hà 08/09/1989
  58 1135000207 Mai Sơn Hà 02/09/1981
  59 1135000208 Văn Thị Ngọc Hà 22/02/1988
  60 1135000209 Bùi Huy Hải 29/05/1985
  61 1135000210 Lê Nam Hải 28/08/1990
  62 1135000211 Lê Tấn Hải 20/06/1981
  63 1135000212 Lê Văn Hải 05/11/1989
  64 1135000213 Trần Thanh Hải 01/05/1975
  65 1135000214 Nguyễn Thiện Hảo 27/07/1986
  66 1135000215 Trần Thanh Hảo 29/03/1992
  67 1135000217 Lê Thị Hồng Hạnh 04/02/1992
  68 1135000218 Đinh Thị Ngọc Hân 09/10/1989
  69 1135000220 Đoàn Thị Hậu 08/05/1984
  70 1135000221 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18/10/1990
  71 1135000222 Lê Trung Hiếu 15/07/1992
  72 1135000223 Nguyễn Bát Hiếu 12/12/1967
  73 1135000224 Nguyễn Huỳnh Hiếu 05/12/1984
  74 1135000225 Quảng Đại Hiếu 07/08/1982
  75 1135000226 Nguyễn Thanh Hiền 21/11/1987
  76 1135000227 Nguyễn Thị Bảo Hiền 28/04/1983
  77 1135000228 Phạm Thái Hiệp 18/10/1985
  78 1135000229 Phạm Xuân Hiệp 15/08/1983
  79 1135000230 Huỳnh Hồng Hoa 28/02/1978
  80 1135000231 Trương Công Hoan 11/06/1983
  81 1135000232 Lê Minh Hoàng 06/03/1988
  82 1135000233 Nguyễn Hoàng 27/01/1990
  83 1135000234 Nguyễn Thị Nữ Hoàng 08/06/1988
  84 1135000235 Trần Thị Kim Hoàng 13/12/1982
  85 1135000236 Ngô Trung Hòa 27/05/1991
  86 1135000237 Nguyễn Dung Hòa 03/09/1984
  87 1135000238 Trần Minh Hòa 18/04/1984
  88 1135000239 Trịnh Quốc Hồng 02/09/1976
  89 1135000240 Võ Thị Thúy Hồng 05/01/1984
  90 1135000242 Võ Thị Thanh Huệ 13/04/1983
  91 1135000243 Nguyễn Đỗ Huy 12/04/1991
  92 1135000244 Nguyễn Phúc Phu Huy 15/12/1984
  93 1135000245 Nguyễn Võ Huy 01/01/1985
  94 1135000247 Vũ Diệu Huyền 09/10/1988
  95 1135000248 Huỳnh Thanh Hùng 18/12/1985
  96 1135000249 Nguyễn Ngọc Hùng 14/12/1982
  97 1135000251 Ka Hùnh 10/08/1989
  98 1135000253 Phạm Thanh Hưng 27/02/1985
  99 1135000254 Phạm Xuân Hưng 29/04/1984
  100 1135000256 Nguyễn Thị Thu Hương 03/11/1978
  101 1135000257 Hồ Thị Bích Hường 22/11/1967
  102 1135000258 Huỳnh Trọng Hữu 29/01/1990
  103 1135000259 Nguyễn Ly Kha 03/05/1983
  104 1135000260 Trần Anh Kha 02/09/1987
  105 1135000261 Phạm Huỳnh Việt Khang 18/04/1985
  106 1135000262 Nguyễn Lê Minh Khanh 01/01/1992
  107 1135000263 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 20/02/1982
  108 1135000264 Phạm Quang Khải 10/10/1983
  109 1135000265 Trần Phùng Anh Khoa 09/02/1984
  110 1135000266 Phạm Phú Kiệt 02/11/1982
  111 1135000267 Trần Anh Kiệt 16/06/1986
  112 1135000268 Nguyễn Thị Ánh Kim 25/12/1988
  113 1135000270 Lê Thị Hồng Lan 14/03/1990
  114 1135000271 Nguyễn Thị Xuân Lan 17/05/1959
  115 1135000272 Đinh Ngọc Lâm 16/06/1990
  116 1135000274 Tô Ngọc Lâm 08/02/1985
  117 1135000276 Nguyễn Thị Lệ 28/05/1962
  118 1135000278 Nguyễn Thị Bích Liên 02/07/1987
  119 1135000279 Cao Anh Quốc Linh 27/09/1985
  120 1135000280 Huỳnh Thị Thùy Linh 20/01/1985
  121 1135000281 Nguyễn Thanh Phương Linh 05/01/1992
  122 1135000282 Phạm Vũ Khánh Linh 19/09/1990
  123 1135000283 Nguyễn Văn Lĩnh 25/04/1985
  124 1135000284 Lê Thị Bích Loan 25/01/1982
  125 1135000285 Đặng Vũ Long 21/11/1988
  126 1135000291 Nguyễn Thanh Lợi 30/10/1983
  127 1135000295 Hồ Hoa Thiên Lý 31/07/1989
  128 1135000304 Nguyễn Việt Nam 24/08/1981
  129 1135000305 Phan Phương Nam 26/06/1984
  130 1135000306 Nguyễn Thị Nga 04/01/1987
  131 1135000307 Phan Thị Nga 11/09/1989
  132 1135000321 Nguyễn Thị Kim Nguyên 30/10/1971
  133 1135000330 Ngô Xuân Nương 18/08/1988
  134 1135000334 Nguyễn Thị Thanh Phúc 15/02/1985
  135 1135000341 Phạm Thanh Phương 29/06/1975
  136 1135000342 Phạm Thị Phương 08/09/1988
  137 1135000343 Nguyễn Đoàn Phi Phượng 16/07/1985
  138 1135000346 Nguyễn Văn Quang 31/08/1980
  139 1135000350 Phan Đại Quân 23/12/1988
  140 1135000355 Hoàng Nam Sơn 05/02/1987
  141 1135000356 Nguyễn Đỗ Tam Sơn 21/04/1981
  142 1135000358 Phạm Kim Sơn 28/06/1987
  143 1135000360 Nguyễn Thành Tam 20/12/1985
  144 1135000364 Nguyễn Minh Tâm 15/01/1987
  145 1135000372 Nguyễn Thị Thanh 28/02/1986
  146 1135000377 Nguyễn Quang Thái 12/11/1982
  147 1135000384 Trần Thị Phương Thảo 05/08/1987
  148 1135000392 Phan Thị Mộng Thu 06/12/1984
  149 1135000394 Nguyễn Thị Thuận 24/03/1988
  150 1135000395 Đặng Thanh Thúy 22/08/1989
  151 1135000396 Trương Thị Thanh Thúy 16/12/1985
  152 1135000410 Phạm Thị Thu Trang 08/05/1978
  153 1135000415 Võ Thị Kiên Trinh 27/02/1989
  154 1135000417 Đinh Thành Trung 00/00/1986
  155 1135000420 Nguyễn Thị Ngọc Truyền 24/12/1988
  156 1135000431 Vũ Bách Tùng 20/05/1980
  157 1135000433 Huỳnh Thanh Phương Uyên 30/04/1986
  158 1135000448 Võ Trần Anh Thư 21/01/1988
  159 1135000467 Bùi Thị Chăm 25/10/1992
  160 1135000625 Nguyễn Thị Xuân Thy 29/06/1971
  161 1135000644 Hoàng Anh Tuấn 26/07/1985

avatar
bathieu1967

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 05/09/2011
Age : 51

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết